Start > Dangraadverhoging
Dangraadverhogingen F.V.H. Open systeem
1ste dan 2de dan 3de dan 4de dan 5de dan


5de dan F.V.H. Open systeem

Minimum leeftijd:

 • 30 jaar

Minimum wachttijd:

 • Minimum 5 jaar vanaf 4de dan

Minimum aantal federale punten:

 • 50 waarvan minimum minstens 40 actieve punten en waarvan minstens 2 punten moeten worden behaald bij een andere stijlgroep (mag ook op de VJJF-stage)

Dangraadaanvraag:

 • Dangraadaanvraag invullen en aan het secretariaat van de V.J.J.F. vzw overmaken, en dit ten laatste 1 maand voorafgaand aan de shodan shiken

Curriculum:


Godan - 5de dan
Programma/wijze via stijltechnische training via kadertraining (vanaf 40 jaar) Via shodan shiken
Controletechnieken Eigen Visie (op shodan shiken) Eigen Visie Eigen Visie
Wapens Eigen Visie (op shodan shiken) Eigen Visie Eigen Visie
Combinaties Eigen Visie (op shodan shiken) Eigen Visie Eigen Visie
Randori contact
 • 12 punten behalen op puntenrandori (zie doc. puntenrandori)
 • +35 mag met eigen partner
 • minstens 3x 2 punten
 • 3x 3 punten = 12 punten
Aanwezigheid Toets
Randori afstand
 • 12 punten behalen op puntenrandori (zie doc. puntenrandori)
 • +35 en dames mogen met eigen partner
 • minstens 3x 2 punten
 • 3x 3 punten = 12 punten
Aanwezigheid Toets
Kata Eigen Visie (3) - op shodan shiken Eigen Visie (3) Eigen Visie (3)
Evaluatieproef / 1 uur tijdens hiervoor voorziene kadertraining /
 • Thema's - beoordeling tijdens stijltechnische trainingen / Shodan Shiken (.doc)
  In dit document vindt u informatie over hoe de thema's beoordeeld worden op de toetsen (doelstellingen - uitvoering - negatieve punten).
 • Eigen visie (EV):
  Eigen visie wil zeggen dat je al de technieken (volgens dangraad) in vraag tracht te stellen.

  • Wat is voor mij geschikt (wat lukt)?
  • Wat lukt minder goed of niet en waarom?
  • Wat lijkt mij onrealistisch of nogal vergezocht?
  • Voorstel van andere technieken die beter geschikt zijn voor mezelf.
  • Situaties: wat doe je tegen een muur, aan een tafel, in een enge ruimte ...
  • Wat doe je wanneer je wordt bedreigd door 1 of meerdere tegenstanders, al dan niet gewapend?

  Eigen Visie (3): Eigen kata met minimum 10 bewegingen totaal waarvan minstens 4 wapenaanvallen en waarbij minstens 2 verschillende wapens gebruikt worden. Technieken van de individuele thema's mogen hier ook in zitten.

  2 maanden voor de Shodan Shiken of de evaluatieproef wordt een proefschrift ingediend in zesvoud, met tekst en foto's. (Of 1 exemplaar en het secretariaat maakt de nodige kopies)