Start > Dangraadverhoging
Dangraadverhogingen F.V.H. Open systeem
1ste dan 2de dan 3de dan 4de dan 5de dan


2de dan F.V.H. Open systeem

Minimum leeftijd:

  • 18 jaar

Minimum wachttijd:

  • Minimum 2 jaar vanaf 1ste dan

Minimum aantal federale aanwezigheidspunten:

  • 20, waarvan minstens 18 actieve punten (zie document 'Weg van de Regenboog')

Theorie:

  • Te volgen: Bijscholingen Ju-Jitsu en Recht 2 (vrijstelling voor leden van de politie en leden met VTS-diploma Trainer B of hoger) en EHBO (vrijstelling voor leden met VTS-diploma Initiator, kandidaten met een (para)medisch beroep of met een EHBO-diploma dat kan worden gelijkgesteld)
  • Federale bijscholingen blijven 2 jaar geldig

Dangraadaanvraag:

  • Dangraadaanvraag invullen en aan het secretariaat overmaken, en dit ten laatste 1 maand voorafgaand aan de shodan shiken

Curriculum:


Nidan - 2de dan
Programma/wijze via stijltechnische training via kadertraining (vanaf 40 jaar) Via shodan shiken
Bevrijdingen toets toets toets
Worpen toets toets toets
Klemmen toets toets toets
Controletechn. toets toets toets
Wapens toets toets toets
Afstand-nabij toets toets toets
Combinaties toets toets toets
Randori contact 12 punten behalen op puntenrandori
(zie doc. puntenrandori; +35 mag met eigen partner; minstens 3x 2 punten; 3x 3 punten = 12 punten)
Toets Toets
Randori afstand 12 punten behalen op puntenrandori
(zie doc. puntenrandori; +35 en dames mogen met eigen partner; minstens 3x 2 punten; 3x 3 punten = 12 punten)
Toets Toets
Kata Worpenkata Worpenkata Worpenkata